2341099203 6937460490 Ακροποταμιά, Κιλκίς 61100 vmanastasiadis@gmail.com